Privacyverklaring

 

Ik respecteer de privacy van de bezoekers van ENJOY! The Good Life, in het bijzonder de rechten van de bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. 

 

Voor informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere trackingssystemen accepteert, plaatsen wij geen cookies of andere trackingssystemen op je computer, mobiele telefoon of tablet.

 

Deze versie van de privacy verklaring is de enige versie die van toepassing is zodra je de website van ENJOY! bezoekt.

 

Wettelijke bepalingen

 

 1. Website: www.enjoythegoodlife.nl
 2. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens: José Schmidt

 

Toegang tot de website

 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website, evenals de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke en publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen.

 

De content van de website

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, plaatjes, videobeelden, geluiden, technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Ieder gebruik, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

 

Beheer van de website

 

De beheerder van de website kan op ieder moment:

 

 1. de toegang voor een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken.
 2. informatie verwijderen die het functioneren van de website belemmeren of verstoren. 
 3. de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te kunnen voeren.

 

Verantwoordlijkheden:

 

Als beheerder van de website ben ik niet verantwoordelijk voor falen, storingen en onderbrekingen van de website, waardoor deze niet toegankelijk is. De manier waarop verbinding wordt gezocht met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf maatregelen te treffen om je apparatuur en gegevens te beschermen tegen virusaanvallen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die je op internet raadpleegt.

 

Ik ben niet aansprakelijk voor juridische  procedures:

 

 • vanwege gebruik van de website
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring

 

Ik ben ook niet verantwoordelijk voor enige schade die je oploopt, dan wel derden of je apparatuur als gevolg van je verbinding met de website.

 

Indien ik betrokken raak bij een geschil, als gevolg van je gebruik van de website, ben ik gerechtigd om alle schade die hier uit voortvloeit en nog kan voortvloeien op je te verhalen.

 

Het verzamelen van gegevens

 

Je gegevens worden verzameld door mij via ENJOY! The Good Life. Onder persoonsgegevens worden verstaan; alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Die kan worden geïdentificeerd aan de hand van naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, culturele, economische of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door mij voor het onderhouden van contact met jou en als dat aan de orde is voor het verwerken van bestellingen.

 

Je rechten met betrekking tot je gegevens

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub v AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens en tevens het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je kunt gebruik maken van deze rechten door contact op te nemen met info@enjoythegoodlife.nl

 

Elk verzoek moet worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je handtekening staat en onder vermelding van het adres waarop ik contact met je op kan nemen. Binnen een maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord. Afhankelijk van de inhoud van het verzoek kan deze termijn verlengt worden met 2 maanden.

 

Commerciële aanbiedingen

 

Je kunt (commerciële) aanbiedingen ontvangen van ENJOY! The Good Life. Indien je deze niet wenst te ontvangen stuur dan een mail naar: info@enjoythegoodlife.nl

 

Bewaartermijn gegevens

 

De door mij verzamelde gegevens via de website worden gebruikt voor de duur zoals deze bij wet bepaald zijn.

 

Cookies

 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer.  Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. Hierdoor wordt deze speciaal op jou ingesteld om het inloggen te vergemakkelijken.
 2. De volgende cookies worden op de website gebruikt:

 

 • Functionele cookies: voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen over bezoekersaantallen en populaire pagina’s en onderwerpen. Deze maken het mogelijk om communicatie en informatievoorziening beter af te stemmen op de bezoekers van de website.  Ik kan daarbij niet zien wie de website bezoekt of vanaf welke computer.

 

Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

Aan het beeldmateriaal dat bij aangeboden producten op de website behoort kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

 

Voor vragen, informatie over producten of de website kun je je richten tot José Schmidt, info@enjoythegoodlife.nl

 

%d bloggers liken dit: